MI SMO

BMP GRADNJA.

MI SMO

BMP GRADNJA.

Prepoznatljiv kvalitet, posvećenost poslu i ozbiljnost koji rezultiraju zadovoljnim klijentima.

15 godina poslovanja u oblasti građevinarstva, prepoznata kao jedna od vodećih u toj oblasti. Dugogodišnje postojanje i razvoj sa visokim standardima i kriterijumima za kvalitet.

Siguran partner

Poštovanje ugovorenih obaveza sa garancijom za ispunjavanje istih.

Poštovanje rokova

Poštovanje rokova završetka izvodjenja radova po ugovorenim obavezama

Kvalitet izvođenja

Izvodjenje radova prema svim standardima i normama za predmetnu vrstu radova.

Odgovornost

Odgovornost za kvalitetno izvodjenje svih vrsta gradjevinskih radova.

SVE VRSTE

Građevinskih objekata.

Stambeno poslovni
objekti

Objekti kolektivnog
stanovanja

Individualni
stambeni objekti

Poslovni
objekti

Industrijske hale

Saobraćajnice